سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تاثیر بیکاری بر سرقت در ایران

تاثیر بیکاری بر سرقت

در این مقاله به بررسی تاثیر بیکاری بر سرقت در ایران پرداخته شده است. امروزه با گسترش اجتماعات و پیشرفته شدن جوامع و پیچیده تر شدن این جوامع روابط میان انسان‌ها و اجتماعات نیز به شکل فزاینده‌ای پیچیده و گسترده شده است.

در چنین شرایطی انسان‌ها به لحاظ سرشت و ذات خود همیشه و در همه حال در جهت آسایش، رفاه و پیشرفت مادی و اجتماعی خود تلاش می‌کنند. این تلاش‌ها به انحاء مختلف صورت می‌پذیرد گروهی برای دستیابی به ثروت و رفاه در چارچوب و محدوده‌ی قوانین و رعایت حقوق دیگران حرکت می‌کنند در این میان گروهی نیز برای رسیدن به اهداف خود از هیچگونه تلاشی دریغ نمی‌کنند و حتی از شکستن هنجارها و قوانین وزیر پاگذاشتن حقوق دیگران نمی‌گذرند و این اقدامات را به عنوان راهکار و روش رسیدن به هدف خود برمی‌گزینند که این گونه رفتارها در طول تاریخ موجب به وجود آمدن قوانین اجتماعی و سیستم مجازات و … گردیده است.

در این تحقیق ما سعی می‌کنیم که یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت انسانها یعنی سرقت را معرفی و  بررسی تاثیر بیکاری بر سرقت و رابطه آن را با بیکاری بیان کنیم و از آنجا که این جرم با گذشت زمان و پیشرفته‌تر شدن وسایل ارتباطی دچار تغییر و دگرگونی شده به جرأت می‌توان گفت که روز به روز شیوه‌ها و روشهای جدیدی از سوی مرتکبین این جرم ارائه و به مرحله‌ی اجرا در می‌آید می‌کوشیم تأثیر آموزش و اطلاع رسانی همگانی را در کاهش میزان ارتکاب این جرم مورد بررسی قرار دهیم امید است که تلاشهای صورت گرفته بتواند برای خوانندگان مثمر ثمر و مفید واقع گردد.

در جوامع بشری، سرقت به عنوان یک جرم وجود داشته و خواهد داشت. این پدیده در طول زمان با روشهای مختلفی انجام می‌گرفته است.

سرقت از جمله جرایمی است که امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازد. این جرم در انواع مختلف صورت می‌گیرد. از سرقت قلک پول گرفته تا سرقت مسلحانه بانک. سرقت، بسته به نوع آن از حساسیتهای ویژه‌ای برخوردار می‌باشد و چون تأثیر مستقیمی بر امنیت جامعه دارد و افزایش آن موجب کاهش احساس امنیت در شهروندان می‌گردد، همیشه مورد توجه مسئولین و دست‌اندرکاران جامعه بوده است.

اهمیت این موضوع به قدری است که خداوند کریم در قرآن مجید سوره مائده آیه ۳۸ می‌فرماید:
«والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله و الله عزیز حکیم»

لذا لازم است جهت پیشگیری و کاهش سرقت، به بررسی علمی موضوع تاثیر بیکاری بر سرقت پرداخت و از نتایج حاصله و استفاده از راهکارهای آن جهت تحقق اهداف مورد اشاره استفاده از راهکارهای آن جهت تحقق اهداف مورد اشاره استفاده نمود و ضمن جلب رضایت مردم که همانا ولی نعمتان ما هستند، رضایت امام عصر ارواحنا له الفداء و خداوند باری تعالی را نیز فراهم نمود. «ان شاء الله»

شرح و بیان مسئله پژوهشی تاثیر بیکاری بر سرقت

برخی از جرم شناسان تعداد جرایم را برحسب هریکصد هزار نفری به یک نفر عنوان معیاری برای مقایسه بکار می برند این معیار که تراکم تبهکاری نامیده می شود نسبت تعداد جرایم واقع شده دریک سرزمین به مساحت آن نیز شامل می شود نظر به اینکه سازمان پلیس بین المللی برای مقایسه جرایم درکشورهای عضو این سازمان ازنسبت تعدادجرایم در یکصد هزار نفر جمعیت استفاده می کند درنوشته حاضر این ملاک مورد استفاده قرار گرفته است.

بررسی آماری پدیده سرقت و تاثیر بیکاری بر سرقت طبق آمار رسمی منتشر شده ازسوی مرکز آمار ایران نشان می دهد که بین سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹ میزان سرقت مرتبا درحال افزایش بوده است.

طی ۵ سال گذشته روند سرقت در کشور ازنوسان قابل توجهی برخوردار بوده است درطی این سالها کمترین میزان سرقت درحدود ۹۳ هزار مورد درسال ۱۳۷۵ وبیشترین حدود ۱۱۴ هزار مورد درسال ۱۳۷۹ بوده است درسال ۱۳۸۳ حدود ۱۲۴۵۴ مورد سرقت نسبت به سال ۱۳۸۲ اضافه شده است درهمان حال آمار رسمی ۱۳۸۴ نشانگر کاهش سرعت افزایش سرقت است.

بنابراین آنچه گذشت علل سرقت را می توان رشد سریع جمعیت، فزونی رشد بی رویه مهاجرت به شهرهای بزرگ، افزایش فقر به ویژه درقشرهای آسیب پذیر جامعه، زندگی درحاشیه شهرها،بیکاری،اعتیاد،بی توجهی به امور معنوی واخلاقی،وتوجه بیش ازاندازه به ارزشهای مادی دانست.

نظریاتی که وضعیت اقتصادی یک جامعه را به عنوان موثرترین عامل اثرگذار بر وضعیت معیشت جامعه و پدیده جرم مورد ارزیابی قرار میدهد.

نابرابری توزیع درآمدی، تورم و بیکاری را شاخص های اقتصادی موثر بر ساختار اجتماعی میدانند؛ همان شاخص هایی که در سالهای اخیر به رشد جرایم در ایران نیز منتهی شده است. این را آمار منتشر شده از سوی ناجا می گوید؛ آماری که با قرار دادنشان در کنار شاخص های اقتصادی سالهای مورد نظر، می توان به وضوح گره خوردن دو پدیده وضعیت اقتصادی با ارتکاب جرم را ملاحظه کرد.

گزارش اخیر منتشر شده از سوی فرمانده ناجا حاکی از آن است که در خلال سالهای ۱۳۹۱ و ۹۱ سرقت در کشور بین ۲۲ تا ۲۳ درصد رشد داشته است. درست در همان سالهایی که موج بیماری اقتصادی تمام اجزاء کشور را تحت الشعاع خود قرار میداد.

با نگاهی به گزارشات محققان  میتوانیم به این موضوع اشاره کنیم که:

از کل سارقین ۴/۴۱ درصد، اعتیاد را علت اصلی اقدام به سرقت خود بیان نموده‌اند.

از کل سارقین ۷/۳۰ درصد سرقت منزل و ۷/۳۰ درصد سرقت مغازه انجام داده بودند.

از کل سارقین ۳۹ درصد به میزان خیلی زیاد اطمینان داشته‌اند که بعد از سرقت

شناسایی و دستگیر نخواهند شد.

از کل سارقین ۸/۶۴ درصد به میزان خیلی زیاد و زیاد مصمم هستند که بعد ازآزادی

دست به سرقت نزنند.

۵- ۶/۳۴درصد سارقان علت سرقت خود را اعتیاد به مواد مخدر عنوان نموده‌اند. (معتاد

بودند.

۶- ۱۳/۲۳ درصد سارقان ، علت سرقت خود را اعتیاد به مواد مخدر عنوان نموده اند. (معتاد بودند).

رفع معضل بیکاری، اعتیاد فقر مادی و فرهنگی از جمله مهمترین راهکارهای مبارزه با سرقت می‌باشند.

 اهداف و اهمیت پژوهش تاثیر بیکاری بر سرقت

اهمیت:سرقت یک پدیده‌ی اجتماعی است و یکی از قدیمی‌‌ترین جرایم علیه اموال و مالکیت به‌شمار می‌رود. و بیش‌تر شهروندان عادی کشور از آن متضرر می‌شوند. به موازات افزایش آمار سرقت در کشور‌های مختلف، در کشور ما نیز آمار ارتکاب سرقت رو به افزایش است که پیامد‌های آن سبب متزلزل شدن امنیت داخلی، بالا رفتن هزینه‌های تولید، از بین بردن انگیز‌ه‌های کار، تلاش و سرمایه‌گذاری در کشور، مصروف نگه‌داشتن بخشی از نیرو‌های امنیتی که عوامل این پدیده‌ را می‌توان چنین برشمرد:

عامل اقتصادی، عامل سیاسی، عامل اجتماعی، عامل شخصی، نارسایی‌های قانونی، عامل قضایی که این عوامل می‌تواند این پدیده‌ را هم افزایش دهد و هم کاهش دهد.و سیاست‌های اسلام در راستای سرقت و دیدگاهی جامعه شناختی، این هر دو دیدگاه، تأکید به عوامل فوق دارند. حکومت اسلامی مسوولیت دارد تا زمینه فعالیت‌ و کار را برای شهروندان یک کشور فراهم نموده و مردم آن کشور مشغول به کار گردد تا میزان ارتکاب به سرقت، کاهش یابد.

اهداف اصلی تاثیر بیکاری بر سرقت

هدف اصلی این پژوهش بررسی انحراف اجتماعی سرقت ناشی از بیکاری و تاثیر بیکاری بر سرقت می باشد و همچنین ایجاد توجه بیشتر سازمان های مسئول و علاقمند و آگاه کردن عموم مردم به ویژه خانواده ها نسبت به اثرات بیکاری و انحرافات اجتماعی که از آن ناشی می شود.

اهداف فرعی تاثیر بیکاری بر سرقت

– بررسی میزان تاثیر عدم فرصت های شغلی (بیکاری) در بروز انواع سرقت و تاثیر بیکاری بر سرقت در نزد افراد.

چنانکه علاوه بر اثرات فقر و نابرابری های اقتصادی، بیکاری نیز رابطه مثبت و معنی داری با جرایم مالی نظیر سرقت دارد.

سوالات پژوهش تاثیر بیکاری بر سرقت

۱- چه رابطه ای میان سرقت وبیکاری و تاثیر بیکاری بر سرقت وجود دارد؟

۲- آیا بیکاری نیز می تواند علاوع بر نابرابری های اقتصادی، بر اعمال مجرمانه بیفزاید؟

۳- دولت ها چگونه می تواند درصد سرقت های ناشی از بیکاری را کاهش دهند؟

۴- درصد بروز انحراف اجتماعی و آسیب های ناشی از بیکاری چقدر است؟

۵- بیکاری چه نقشی در تشدید انحرفات اجتماعی مثل سرقت دارد؟

فرضیات پژوهش

عدم فرصت های شغلی موجب شده است که به مقدار زیادی افراد دست به دزدی بزنند.

بیکاری ناشی از نداشتن شغلی درآمد زا، باعث سرقت ۷/۱۴ درصدی در بین جوانان شده است.

با افزایش تحصیلات، ارتکاب به سرقت کاهش می‌یابد.

غیر بومی بودن در ارتکاب به سرقت موثر نمی‌باشد.

بین سابقه کیفری پدر و ارتکاب به سرقت رابطه معناداری وجود ندارد.

اعتیاد در ارتکاب به سرقت موثر است.

متغییرهای پژوهش

متغیرهای مستقل

عدم فرصت های شغلی(بیکاری):

افراد مختلف در جامعه هیچ گونه فعالیت اقتصادی و درآمد زا نداشته باشند. بیکاری یکی از متغییر های مهم و کلان اقتصادی بوذه است و همواره مورد توجه سیاست گذاران بوده است.

متغییر وابسته:

سرقت: متغییری است که شامل آدم ربایی، کیف قاپی،کـف زنی،راهزنـی، سرقت از منازل،مغازه،اتومبیل و موتور ربائی.

بنابراین بیکاری، فقر و اعتیاد،  سه اصل و متغییر تأثیر گذار در شخصیت مجرم است لذا در صد زیادی از سارقین به دلیل فقر و بیکاری دست به سرقت می زنند.

تعریف مفاهیم

سرق: سرقت از نظر لغت کلمه‌ای است عربی از ماده «سرق» به فتح یا کسر «اِ» به معنای دزدیدن و مصرر آن «سرقه» است و »سارق» به معنای دزد و مؤنث آن «سارقه» می‌باشد که استراق سمع نیز به معنای دزدانه گوش دادن از همین ماده گرفته شده است (استرق منه الشیء:سرقه و السمع: استمع مستخفیا لوس معلوف، المنجد اللغه و الاعلام ص ۳۳۱،   باب سرق )

سرقت: سرقت به معنای دزدیدن چیزی، دزدی کردن یا بردن مال دیگری آمده اسا و منظور از آن بردن مال دیگری به طور پنهانی و بی خبر می‌باشد. بدین جهت است که لفظ سرقت به معنی پنهان نیز به کار رفته است.

فرهنگ‌های لغت فارسی«السرقه : اسم مصدر است و به معنی ربایش است.»

محمد جعفر حبیب زاده، حقوق جزای اختصاصی کلمه Steal :ربودن، یعنی برداشتن مال دیگری، به طور پنهانی و بدون اجازه یا حق قانونی؛ برداشتن متقلبانه چیزی .

توضیح: بنابراین، با توجه به تعاریف فوق و معانی مندرج در  فرهنگ‌های مختلف، می‌توان گفت که سرقت از نظر لغوی مترادف دزدی و ربودن است…

برای سرقت تعریفهای متعددی ارائه شده است که به برخی ازآنها اشاره می شود.

ربودن خدعه آمیز مال غیر

برداشتن چیزی از دیگری بدون اطلاع ورضایت او

گرفتن وبردن مال وپول کسی به زور یا مکروفریب

ربودن متقلبانه شیء به دیگری

وبالاخره ازنظر قانون سرقت تنها وقتی موجود است که شیء موضوع جرم بدون آگاهی وبرخلاف میل صاحب آن تصرف دارنده قانونی آن به تصرف عامل جرم درآید لازمه آن گرفتن ،برداشتن وکش رفتن است.

روش پژوهش تاثیر بیکاری بر سرقت

روش تحقیق اسنادی و کتابخانه ای و نکات تا آنجا که امکان داشت به صورت تئوری و کتابخانه ای و در صورت لزوم به در قالب آمار ارائه شده اند.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

بیکاری یکی از عوامل مهم دیگری درایجاد فقر است وفقر نیز از عوامل اصلی سرقت وجرم محسوب می شود بیکاری ازدو جهت در ازدیاد سرقت نقش دارد:

یکی وجود فرصتهای اضافی وخالی بودن اوقات فراغت:

وقتی افراد جامعه به ویژه جوانان فرصتهای اضافی داشته باشند واین فرصت ها ازمجرای درست وصحیح نتواند مورد استفاده قرار گیرد طبعا به روشهای غیر اصولی وضد اجتماعی کشیده می شوند.

موارد بسیاری ازدزدیها یا تبهکاریها که ازروی بی حوصلگی یا برای تنوع وسرگرمی صورت می گیرد نمونه هایی ازاین نوع است.

ودیگر نداشتن درآمد کافی برای گذراندن زندگی:

هرفرد بیکارناچارباید به نحوی زندگی خود را بگذراند و برای این گذراندن باید درآمدی داشته باشد چون کسب چنین درآمدی نمی تواند ازراهها وشیوه های درست وقانونی تامین شود چه بسا فرد به راههای غیر قانونی کشیده شود وازطریق دزدی هزینه گذران زندگی خود را تامین کند.

موانع و مشکلات

از آنجا که مبحث بیکاری در جامعه امروز ما یکی از معضلات اساسی کشور شده است، بنابراین برای بررسی این موضوع، نگارنده احتیاج به زمان بیشتر دارد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان