مهندسی معدن

Showing all 5 results

 • پایان نامه سیلیس زدایی کانسارهای بوکسیت دار

  ۴۸۰۰ تومانتعداد فروش : 0
 • پایان نامه فرایند تولید مس

  ۴۰۰۰ تومانتعداد فروش : 3
 • پایان نامه لیچینگ مس

  ۴۴۰۰ تومانتعداد فروش : 17
 • دانلود پایان نامه هیدرومتالورژی لیچینگ و بیولیچینگ

  ۹۹۰۰ تومانتعداد فروش : 15
 • دانلود پروژه کارآموزی مجتمع مس سرچشمه

  ۹۹۰۰ تومانتعداد فروش : 24