مدیریت

Showing all 7 results

 • پاورپوینت مدلسازی زمان بندی کار

  ۵۷۰۰ تومانتعداد فروش : 0
 • پایان نامه بررسی عملکرد کارمندان بانک

  ۱۶۶۵۰ تومانتعداد فروش : 0
 • پایان نامه مدیریت سازمان های ورزشی

  ۱۱۳۰۰ تومانتعداد فروش : 0
 • پایان نامه مدیریت سود واقعی در بورس

  ۱۱۳۰۰ تومانتعداد فروش : 0
 • پایان نامه مدیریت کالا در صنایع پیشرفته

  ۶۶۰۰ تومانتعداد فروش : 1
 • دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مدیریت استراتژیک

  ۱۴۹۰۰ تومانتعداد فروش : 61
 • دانلود پایان نامه بررسی داده کاوی در بانکداری الکترونیکی

  ۴۹۰۰ تومانتعداد فروش : 2