فیزیک پزشکی

Showing all 3 results

  • پاورپوینت رادیولوژی و رادیوبیولوژی

    18000 تومان 12000 تومان تعداد فروش : 2
  • پاورپوینت فراصوت در پزشکی

    16800 تومان 11200 تومان تعداد فروش : 1
  • پاورپوینت نور و دیدگانی در پزشکی

    19800 تومان 13200 تومان تعداد فروش : 0