42

تخفیف

دانلود مقاله رابطه ورزش و دیسک کمر

دسته: , , , تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۹آخرین بروز رسانی: 1400/02/07تعداد فروش: 78تعداد بازدید: 2258
قیمت محصول

۲۹۰۰ تومان

جزئیات بیشتر

نوع فایل

Word

تعداد صفحات

22

حجم فایل

0/10 مگابایت

توضیحات مختصر محصول
دانلود مقاله رابطه ورزش و دیسک کمر

یکی از بیماری های رایج بین کسانی که اظهار کمر درد می کنند، دیسک کمر می باشد. ﺩﻳﺴﻚ ﻛﻤﺮ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭﺩﻧﺎﻙ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻣﺎ ﺟﺰﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻭﺭژﺍﻧﺴﻲ ﺑﻪ ﺣﺴــﺎﺏ ﻧﻤﻲ ﺁﻳﺪ. رابطه ورزش و دیسک کمر یکی از مهمترین موضوعاتی است که دانشجویان رشته تربیت بدنی  به آن می‌پردازند به همین جهت در این پست از سایت ایران کالج دانلود مقاله رابطه ورزش و دیسک کمر  را برای شما فراهم کرده ایم که هم اکنون می توانید با دیدن پیش نمایش رایگان قبل از خرید از انتخاب خود مطمئن شوید. لازم به ذکر است این مقاله توسط تیم ایران کالج در ۲۲ صفحه تهیه و نگارش شده است مشابه آن در هیچ سایت دیگری وجود ندارد.

رابطه ورزش و دیسک کمر

دیسک کمر ﺑﻪ ۲ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ: ﻳﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭﺩ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻤﺮ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻳﺴﻚ ﻛﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﻩ ﻓﺸﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﻲ ﺩﻳﺴﻚ ﺭﻭﻱ ﻋﺼﺐ ﺳﻴﺎﺗﻴﻚ ﻓﺸﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﺭﺩﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎ ﻫﻢ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺭﺩ ﺭﺍﺩﻳﻜﻮﻻﺭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭﺩ ﺭﺍﺩﻳﻜﻮﻻﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺷﺪﺕ ﺩﺭﺩ، ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺩﺭﺩ ﻛﻤﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﺑـﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻤﺮدرد هﺎی اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ، از درد ﺳﻮزﺷﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ی ﮐﻤﺮ ﺷﮑﺎﻳﺖ دارﻧﺪ و ﻗـﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﺮﮎ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻨـﻪ ﻧﻴـﺴﺘﻨﺪ. در ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ اﻧﺠـﺎم ﺣﺮﮐﺘﻬـﺎی ورزﺷـﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺳـﺒﺐ ﺗﺸﺪﻳﺪ درد ﮐﻤﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻟﺬا ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺣﺮﮐﺎت ورزﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در اﻳـﻦ دورﻩ از اهﻤﻴـﺖ زﻳـﺎدی ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳﺖ.

پیشنهادات ما به شما با توجه به موضوع:

دانلود پاورپوینت حرکات کششی ماهیچه ها

دانلود پاورپوینت ورزش های پوکی استخوان

ﭼﺮﺍ ﺩﻳﺴک ﻛﻤﺮ می ﮔﻴﺮﻳﻢ؟

ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﺸــﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺮﺍ ﻓﺮﺩﻱ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻋﻠﺖ ﺩﻗﻴﻖ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺸــﻜﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ، ﻭﻟﻲ ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺸــﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻦ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺯﺩﮔﻲ ﺩﻳﺴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ۵۰ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻫﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍﻳﻦ ﻣﺸــﻜﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﺩﺭ ﺳﻨﻴﻦ ۲۵ ﺗﺎ ۵۰ ﺳﺎﻝ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

عناوین اصلی و سرفصل‌های دانلود مقاله رابطه ورزش و دیسک کمر

 • اﺟﺰای ﮐﻤﺮ
 • انواع کمردرد
 • ﻛﻤﺮ ﺩﺭﺩ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻳﺎ ﺩﻳﺴﻚ ﻛﻤﺮ؟
 • ﭼﺮﺍ ﺩﻳﺴﻚ ﻛﻤﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ؟
 • عوامل بروز کمر درد
 • ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﻳﺴﻚ ﻛﻤﺮ
 •  ورزش درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮای ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از دیسک کمر
 • انواع ورزش ها برای پیشگیری از کمردرد
 • آموزش روش صحیح نرمش ها جهت درمان دیسک کمر

«دانلود پایان نامه و پاورپوینت و مقاله رشته تربیت بدنی از سایت ایران کالج همراه با تخفیف های ویژه»

نمایش بیشتر
قوانین استفاده از مطالب

خرید فایل توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

 • قبل از دانلود و پرداخت پیش نمایش رایگان محصول را بررسی کنید.
 • در صورتی که از فایل خریداری شده ناراضی بودین با ارسال درخواست در قسمت تماس با ما مبلغ پرداخت شده برگشت داده میشود.
 • دسترسی شما به فایل محصول به صورت مادام‌العمر می باشد.

دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش از حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه کلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به فایل خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌ای خودداری کنید.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود مقاله رابطه ورزش و دیسک کمر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت محصول

۲۹۰۰ تومان